top of page

Vi finns här för dig.

Vi är en allmänpraktiserande juristbyrå som förekommer i domstol, ger klienter information i olika frågor samt upprättar de handlingar som behövs. Vi arbetar med såväl human- som affärsjuridik och vänder oss främst till privatpersoner samt mikro, små- och medelstora företag. Oavsett vilket juridiskt ärende du har kan du vara säker på att vi kommer att tillhandahålla alla resurser och all vägledning du behöver för att nå framgång. Juristbyråns värdegrund bottnar i relevant lagstiftning och konventioner om mänskliga rättigheter. 

Juridiska tjänster är oftast väldigt dyra och därmed endast tillgängliga för ett begränsat antal människor. Juridik behöver inte vara dyrt och det tar vi på TM Juristbyrå fasta på genom att pressa priserna på marknaden. Syftet med verksamheten är att erbjuda juridiska tjänster till förmånliga priser av hög kvalité.

Då TM Juristbyrå åtar sig uppdrag skall medarbetaren arbeta aktivt för att skapa ett mervärde. Detta innebär att TM Juristbyrås mål alltid är att skapa ett värde som överstiger det egna arvodet. Det finns också ett direkt samband mellan värde och risk. TM Juristbyrå skall skapa värde genom att begränsa risker. Detta ökar sannolikheten för att klienten når sina mål.  

Vi välkomnar och engagerar externa intressen, tänkare, frivilligorganisationer och experter i det egna utvecklingsarbetet. Syftet är att lära genom dialog och diskussion samt visa på transparens. Medarbetarna på byrån talar många språk, såsom arabiska, dari, engelska, franska, pashto, spanska och svenska. 

hemsidaloggo.png
hemsidaloggo.png
hemsidaloggo.png

Tamam

Almasrani

Jurist

Grundare

0723-899 899

epost@tmjurist.com

Alicia
Persson
Jurist
Familjerätt /M
igrationsrätt
alicia@tmjurist.com

Mohammaed
Alonezan
Jurist
Arbetsrätt
epost@tmjurist.com

hemsidaloggo.png

Maria Hidenfalk
Jurist

Familjerätt /Migrationsrätt
maria@tmjurist.com
 

hemsidaloggo.png

Kahtan Almasrani
Administration

 

hemsidaloggo.png

Naki Hadaf
Jurist

Affärsjuridik
hadaf@tmjurist.com

hemsidaloggo.png

Amiad Ghazi
Sekreterare

 

shutterstock_598268906.jpg

Vi vill göra juridiken lättbegriplig

och tillgänglig för alla människor. 

VÅRA FÖRGRENINGAR UTOMLANDS

Dubai

Al itezan-center, PO.Box 183028, Dubai

Det finns ett partnerskap med regeringen i Dubai

relaterad till ekonomisk förvaltning och investeringar

Kontakt009 715 0332 7774

Oman

Business Center Al Khuwair - 6:e våningen,

Office 610, Al Khuwair St, Muscat

Kontakt: 009 689 256 1691

Storbritannien

Square Mile Business Development, 26A Queens Park avenue, Bourdemouth, Dorset BH8 9EZ

Kontakt: 0044 754 412 1917

OM TM JURISTBYRÅ
bottom of page