top of page
FAMILJERÄTT

Familjerätt

Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars rättigheter och förpliktelser gentemot varandra och utomstående.

Vårdnad, boende och umgänge

Beslut som rör ett barn ska alltid fattas utifrån vad som är bäst för barnet. Detta gäller till exempel i beslut om vem som ska vara barnets vårdnadshavare och var barnet ska bo. Vårdnaden om ett barn handlar om vem som har rätt att fatta vissa beslut i ett barns liv. Utgångspunkten är att ett barn mår bäst av att båda föräldrarna har en gemensam vårdnad men ibland är detta inte möjligt och då behöver domstolen avgöra frågan. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i vårdnadstvister.  

shutterstock_1148187788.jpg
bottom of page