top of page
MIGRATIONSRÄTT

Migrationsrätt

Vill du komma till Sverige för att leva, studera, jobba eller läsa?

En person som utsätts eller riskerar att utsättas för förföljelse i sitt hemland har möjlighet att söka asyl i Sverige. I samband med att personen söker asyl utser Migrationsverket ett offentligt biträde till den asylsökande. Den asylsökande har också möjlighet att själv välja vilket biträde som ska företräda honom eller henne. 

Kontakta oss, vi är specialister på migrationsfrågor

Image by Belinda Fewings
bottom of page