top of page

Boka juridisk rådgivning

Vi gör en utredning om vad som gäller i just ditt fall och ger dig rådgivning gällande hur du kan gå vidare med ditt juridiska problem på bästa sätt.

 

 • Vår timtaxa är 1900 kronor per arbetad timme.

 • Eftersom vi vill göra juridiken tillgänglig för alla så erbjuder vi även telefonrådgivning enligt följande:
  - 15 minuter för 400 kronor
  - 30 minuter för 800 kronor
  Notera att det är våra jurister som avgör hur lång rådgivning du behöver med hänsyn till ditt ärende.

 • Vi tar aldrig betalt för något arbete utan att först ha kommit överens med dig som klient om vad vi ska göra och hur mycket det kommer att kosta.

 • Vi begär alltid en del av betalningen i förskott. I ärende med en fast kostnad behöver du betala hela eller halva kostnaden innan vi påbörjar ditt ärende.

 • Om du har en årsinkomst under 260 000 kronor kan du ha rätt till rättshjälp, vilket innebär att staten bekostar hela eller delar av kostnaden. Vi har jurister som är rättshjälpsbiträde och hjälper dig med ansökan!

 • Om vi anser att du har ett ärende som är mycket ömmande eller som av andra anledningar är angeläget att driva vidare kan vi eventuellt åta oss ärendet pro bono, dvs utan att ta betalt.

 

Tveka inte att höra av dig!

Vänligen skriv en tydlig beskrivning sv samtliga omständigheter i ditt ärende så vi kan hantera det på bästa sätt. Vi kommer sedan att ringa upp dig!

Domarens tabell
BOKA RÅDGIVNING
bottom of page